Βιβλιογραφία


   

 “By Far the Best Book in Investing Ever Written”

 “I read the first edition of this book early in 1950, when I was nineteen.
  I thought then that it was by far the best book about investing
  ever written. I still think it is.”  for the 1973  edition!

  Warren Buffett!

 

————————————————————————————————————————–

 

 

O’Neil’s powerful CAN SLIM Investing System–a proven seven-step process for minimizing risk and maximizing gains–has influenced generations of investors.

Based on a major study of all the greatest stock market winners from 1880 to 2009, this expanded edition gives you:

  •  Proven techniques for building stocks before they make big price gains
  •  Tips on picking the best stocks, mutual funds, and ETFs to maximize your gains
  •  100 new charts to help you spot today’s profitable trends
  •  Strategies to help you avoid the most common investor mistakes!

 

 

 

———————————————————————————————————————-

 

Elliott Wave Theory by Robert Prechter

H αναβίωση της Κυματικής Θεωρίας… ερμηνεία και αποτύπωση των κινήσεων των αγορών

σε 1 κύριο κυμα αποτελούμενο απο 5 υποκύματα (3 προς την αυτη κατεθυνση {1-3-5} και

δυο διορθωτικα, {2 & 4}) και ενα διορθωτικο κύμα αποτελουμενο απο 3 υποκύματα

(a, b , c, //  δυο προς την αντιθετη κατευθυνση του κυριου κυματος {a & c} &

ενα προς την ιδια {b}) πριν απο την εκ νεου επαναληψη του pattern!

 

—————————————————————————————————————————–

 

 

H ιστορία του Jesse Livermore,

ίσως του μεγαλύτερου trader ολων των εποχών!

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication