ΓΔ – 2012

 

 

“Το εν λόγω άρθρο εκφράζει μόνο τις προσωπικές απόψεις του συντάκτη του και έχει μόνο επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν σκοπεύει στην προώθηση και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Επίσης δεν αποτελεί σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης. Οι επενδύσεις γενικά, και ειδικότερα σε μοχλευμένα προϊόντα έχουν ρίσκο. Προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές”.

GD Star Rating
loading...

2 thoughts on “ΓΔ – 2012”

  1. You colect the write info so you can design your own reverse cup&handle in log scale and see tha it ends down to 173-8 in 20th of March 2013;)

    invest now in deflation!!!

    GD Star Rating
    loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication