Όροι Χρήσης του Ιστότοπου

H χρήση του www.investments.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης του ιστότοπου:

Οι Συντελεστές του ιστότοπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για:

1. Τις καταχωρήσεις μελών & διαχειριστών
2. Τις απόψεις μελών & διαχειριστών
3. Τις πράξεις ή παραλείψεις  μελών & διαχειριστών
4. Τις επενδυτικές προτάσεις & απόψεις μελών & διαχειριστών

Όλα τα μέλη & οι διαχειριστές οφείλουν να γράφουν κόσμια, ευγενικά και με σεβασμό απέναντι σε τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στα κείμενά τους, καθώς και απέναντι στους θεσμούς και τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας!

Oιαδήποτε πρόβλεψη, ανάλυση, άρθρο εκφράζει μόνο τις προσωπικές απόψεις του συντάκτη του και έχει μόνο επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν σκοπεύει στην προώθηση και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Επίσης δεν αποτελεί σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης. Οι επενδύσεις γενικά, και ειδικότερα σε μοχλευμένα προϊόντα έχουν ρίσκο. Προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Οι συντάκτες και οι υπεύθυνοι του investments.gr δεν φέρουν καμία ΑΠΟΛΥΤΩΣ αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε ζημία που ήθελε προκύψει (θετική ή αποθετική) σε περίπτωση εκτέλεσης ή παράλειψης εκτέλεσης χρηματιστηριακών ή άλλων πράξεων σχετιζόμενες με τα αναγραφόμμενα στο παρόν site!”

GD Star Rating
loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication