Το βαρόμετρο της ΕΤΕ

Στο παραπάνω γράφημα αποτυπώνεται ο λόγος της προνομιούχου προς την κοινή μετοχή της ΕΤΕ (ADR) στο χρηματιστήριο της ΝΥ.

Τον λόγο αυτόν τον χρησιμοποιώ σαν βαρόμετρο για το μέλλον της τράπεζας,

Read more

GD Star Rating
loading...
Clef two-factor authentication