Λεφτά υπάρχουν…

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα 24 Μαΐου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 20597
Θέμα: Τραπεζικοί λογαριασμοί κομμάτων και υποψηφίων.

Σε συνέχεια του με αριθ. 19672/19.5.2012 εγγράφου μας παρακαλούμε να διευκρινισθούν, μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στις τράπεζες και τα υποκαταστήματα που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας, τα εξής:
Τα κόμματα και οι υποψήφιοι που είχαν ήδη ανοίξει ειδικούς αυτοτελείς τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως υποχρεούνταν, για τη διακίνηση των εσόδων – δαπανών τους, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, μπορούν να εξακολουθήσουν να τηρούν τους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον συμμετάσχουν και στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, αρκεί να δηλωθούν έγκαιρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Επιτροπή Ελέγχου.
Εξυπακούεται ότι όσα κόμματα ή υποψήφιοι συμμετάσχουν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, έχουν υποχρέωση να ανοίξουν αυτοτελείς τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, εντός πέντε (5) ημερών από το άνοιγμά τους (άρθρα 5 παρ. 5 και 6 παρ. 3 του ν. 3023/2002).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/Encyclical/Encyclicals/

GD Star Rating
loading...

3 thoughts on “Λεφτά υπάρχουν…”

 1. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
  Αθήνα 19 Απριλίου 2012

  ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 201.

  ΘΕΜΑ: «Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012».

  ΘΕΜΑ: «Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων βουλευτών».

  http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/Encyclical/Decisions/?PageNo=2

  GD Star Rating
  loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication