ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ… ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣ

Πτώση του πολλαπλασιαστή Μ1 (ταχύτητα χρήματος)
http://research.stlouisfed.org/fred2/data/MULT_Max_630_378.png

0,811 δλδ. κατώτατα από το 1980!

Διάγραμμα 100 ετών της αγοραστικής αξίας του δολλαρίου σε χρυσό.

http://briefcase.pathfinder.gr/download/609871
1$ του σήμερα είναι σαν τα 5 cents του 1900.

GD Star Rating
loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication