Έχασαν το 70% της περιουσίας τους τα ταμεία

της Ρούλας Σαλούρου 

Την τραγική οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων από την συνεχιζόμενη μείωση των εισροών από εισφορές εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, της μείωσης μισθών, των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της υψηλής εισφοροδιαφυγής, καθώς και της αύξησης των εκροών από την αύξηση των συνταξιοδοτήσεων  και λειτουργικών δαπανών, ήρθε να επιδεινώσει το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων.

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, που επισημαίνουν ότι οι  επιλογές μέχρι τώρα είναι, η μείωση των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), η μείωση του προσωπικού, η μείωση του εφάπαξ βοηθήματος, η μείωση παροχών υγείας και κάθε κοινωνικής παροχής, ως αντιστάθμισμα για την μείωση των ελλειμμάτων. Οι μεγάλες απώλειες από την ανταλλαγή των ομολόγων θα αποτελούσαν ίσως μόνο  λογιστικό πρόβλημα εάν δεν συνέπιπταν με τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η ύφεση στις ροές των εσόδων τους.

Περισσότερα στο
GD Star Rating
loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication