Πρόβλεψη ΓΔ 2013

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρούμε πως ο Γενικός δείκτης σεβάστηκε τα όρια των “μακροοικονομικων” του καναλιών το 2012 και ειδικά το κάτω όριο του ευρύτερου καναλιού ύψους 1.350 μον. (αποτελούμενο από τρία “στενότερα” ύψους 450 μονάδων το καθένα). Επιβεβαίωνοντας ετσι την ανάλυση μας στις αρχες του 2012!
Ήδη για το 2013 ο ΓΔ αποκρούστηκε από το πάνω όριο του ενδιάμεσου τρίτου καναλιού που διέρχεται από τις 962 μέχρι τις 1.044 μον. καταγράφοντας κορυφή λίγο πιο πάνω από το όριο, στις 1.052 μον.

Το κάτω όριο διακύμανσης με βάση τη συγκεκριμένη τεχνική των “μακροοικονομικών” καναλιών του ΓΔ, ορίζεται για το 2013 στις 512 – 594 μον.

Με εξαίρεση μιας άτακτης χρεωκοπίας, ( η τυχόν άλλων γεωπολιτικών σημαντικών γεγονότων) θεωρούμε ότι ο Γενικός έχει δεί τα χαμηλά  αυτού του κύκλου στις 471 μον. σημειώνοντας μια πτώση απο τα υψηλά του 1999 της τάξης του 92,74 %!!!

GD_2012_ta

Η άποψη αυτη ενισχύεται από την κυκλική ανάλυση, με το προηγούμενο μεγα-μακροπρόθεσμο χαμηλό να σημειώνεται 20 χρόνια πριν, το 1992, στις 558 μον.,  ενώ και το πρώτο ανοδικό κύμα κορυφώθηκε μετά απο εκλογές το 1993 και επίσης μετά από μια σημαντική άνοδο > 125%.

Μένει να δούμε αν ο ΓΔ θα διακρατήσει τις 690 – 695 μον. ως χαμηλό του διορθωτικού του 1ου ανοδικού κύματος ως χαμηλό του 2ου κύματος, (το πιθανότερο πιθανό για το 2013) επιβεβαιώνοντας έτσι  ακόμη μια fractal συμπεριφορά της θεωρίας των κύκλων! Στη περίπτωση αυτή το 3 κύμα αναμένεται να κορυφωθεί στις 1.635 μον. και το 5ο κύμα στις 1.857 η τις 2.216 μον. εντός 3 – 5 ετών, μετά από μια περίοδο συσσώρευσης του 2ου (διορθωτικού) κύματος.

Στη χαμηλής πιθανότητας περίπτωση, καθοδικής διάσπασης των 471 μον, (για την οποία θα προειδοποιηθούμε σε περίπτωση εβδομαδιαίου κλεισίματος κάτω από τις 690 μον το μεγα-μακροπρόθεσμο χαμηλό πιθανολογείται στις 324 μον. (ελπίζοντας οτι δεν θα εχει το ΧΑΑ την τύχη του χρηματιστηρίου της Κύπρου, που απο τις 5.676 μον. το 2007 και τις 408 υψηλό του 2012, βρέθηκε το ΣΕΠΤ/2012 στις 74 μον. !!!)

Update (10/4): Pivot / Fibonacci Analysis

Με το ΓΔ να κλείνει τη χρονιά (2012) στις 907,90 μον. με υψηλό στις 919,19 και χαμηλό στις 471,35, το σημείο κλειδί / αναστροφής τάσης διαμορφώθηκε στις 766,15 με ανοδική επιβεβαίωση τις 837,01 μον. και καθοδική επιβεβαίωση τις 695,27!! (ένα ακόμη σημείο ταύτισης /confluence/).

Σημεία κλειδιά – στηρίξεις / αντιστάσεις διασπώμενα /ες είτε ανοδικά είτε πτωτικά ενεργοποιούν ως στόχους τα επόμενα σημεία αντιστάσεων / στηρίξεων!

Σημείο Κλειδί  / (Close) 2013: 766, 15 μον. (πτωτική διάσπαση κλείσιμο όλων των Long θέσεων, ανοδική των Short)

Long Trigger: 837,01 (ενεργοποιημένο),

Short Trigger: 695,27 (ανενεργό)

Οι ετήσιες αντιστάσεις 2013 (R1 / R2 / R3) εντοπίζονται στις 937,22 / 1.042,91 (ενεργοποιήθηκε) & 1.213,99 μον.

Οι ετήσιες στηρίξεις 2013 (S1 / S2 / S3) εντοπίζονται στις 595,07 / 489,38 & 318,31 μον.

H τάση / trend bias για την χρονιά και το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε στο κλείσιμο του 2012 σε ανοδική / ανοδικό, για το 2o τρίμηνο και το μήνα θα αναλυθεί στις αντιστοιχες ενότητες / reports.

Καλή Χρηματοοικονομική Χρονιά!

 

GD Star Rating
loading...

1 thought on “Πρόβλεψη ΓΔ 2013”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication