Κίνδυνος Αποπληθωρισμού ?

Το ΔΝΤ στην πρόσφατη έκθεση αποδίδει τη μεγαλύτερη πιθανότητα αποπληθωρισμού στη χώρα μας,  με 2η την Ισπανία, βλέπε διάγραμμα…

IMF Deflation Risk

Μα θα πει κάποιος αυτό δεν θέλουμε, να πέσουν οι τιμές?

Το ζήτημα είναι ότι σε συνθήκες αποπληθωρισμού επέρχεται ένα σπιράλ αναβαλλόμενης κατανάλωσης ενόψει αναζήτησης ευκαιριών σε χαμηλότερες τιμές, που οδηγεί σε πτώση του ΑΕΠ, των μισθών κ.ο.κ.!

Θα πρέπει επομένως οι όποιες συνθήκες να είναι ελεγχόμενες, είτε αποπληθωρισμού είτε πληθωρισμού!

 

 

 

 

 

Source:  IMF

GD Star Rating
loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication