Γενικός Δείκτης ΧΑΑ Μάϊος 2020.

Ο ΓΔ του ΧΑΑ έκλεισε τον Απρίλιο ανοδικά στις 628.25 μον. κινούμενος μεταξύ των 531 και 644 μον.  ουσιαστικά καταγράφοντας ενα Piercing Line κηροπήγιο (Candlestick), δηλαδή έναν σχηματισμό αντιστροφής που όμως ακυρώνεται σε εβδομαδιαίο κλείσιμο η διαταράσσεται σε ημερήσιο κάτω από…..

… τις 592 – 588 μονάδες.

Κινηση (σε εβδομαδιαιο κλεισιμο) του ΓΔ πάνω από η κάτω από τα όρια του υψηλού η του χαμηλού, 644 και  531 μον. αντίστοιχα του Απριλίου, μας προδιαθέτει ανάλογα για ανοδική η πτωτική τάση σε  μεσοπρόθεσμο (1 – 6 μήνες) ορίζοντα!

Σε ορίζοντα 2ου τρίμηνου 2020, οι σημαντικές στηρίξεις και αντιστάσεις φαίνονται στο παραπάνω γράφημα με την τάση να προσδιορίζεται, για το 2ο τριμήνο, σύμφωνα με την κατά pivot ανάλυση, ως πτωτική για όσο ο ΓΔ παραμένει κάτω από τις 659 μον. Οι κινήσεις μεταξύ στηρίξεων αντιστάσεων είναι σύνηθες φαινόμενο με την προδιάθεση “επίσκεψης” του τρίτου επίπεδου ανάλογα με την ετήσια τάση σε ισχύ, η οποία μετά την καθοδική διάσπαση των 812 μον. (και μέχρι επανακτησης αυτού του επιπέδου) για το υπόλοιπο του 2020 προσδιορίζεται ως πτωτική.

Εν προκειμένω θεωρούμε απίθανη μια κίνηση ως τις 179 (!!!) μον. (ακόμα και αν δούμε μερική επανάληψη των μέτρων το Φθινόπωρο) αλλά πολύ πιθανή μια κίνηση ως τις 362 / 370 μον. όπου θα είναι το χαμηλό του έτους, αν φυσικά διασπαστούν πειστικά καθοδικά πρώτα οι 592 μον. (χαμηλό του 2018 & 1992) και   και μετέπειτα οι 475 μον, που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές, αφού έδωσαν μια σημαντική αντίδραση / στήριξη αρκετές ημέρες μάλιστα νωρίτερα από την αντίδραση των Διεθνών αγορών και τέλος οι 420 μον. (χαμηλό 2016).
Μετα τις 362 μον.  ισχυρή στήριξη παρέχεται από την περιοχή  270 μον. ( 50% 2ου & 3ου επιπέδου fibo στηρίξεων 2020) & το Secular χαμηλό των 260 μον. περίπου. (χαμηλό 30+ ετών το 1989!).

Οι αγορές κινούνται  “S.t.H.” ανεβαίνοντας (Stairway to Heaven) η κατεβαίνοντας  (Stairway to Hell) σκαλοπάτια, όπως αυτά προσδιορίζονται από τα Fibonacci Pivot points του αντίστοιχου χρονικού ορίζοντα και αλλά σημαντικά σημεία ισορροπίας, που θα αναφέρουμε κατά περίπτωση!
Σημειωτέον οτι τα ενδιάμεσα επίπεδα 50% μεταξύ στηρίξεων – αντιστάσεων και Pivot Point λειτουργούν επίσης  αρκετά συχνά ως στηρίξεις – αντιστάσεις και σημεία αντιστροφής!

Η μεγα-μακροπροθεσμη πορεία του ΓΔ και οι αντίστοιχες προοπτικές φαίνονται στο παραπάνω γράφημα με τις ενδείξεις προς το παρόν να παραμένουν ισχυρές προς την αποστασιοποίηση από την αγορά και την διατήρηση μετρητών, με ουδέτερο bias!

Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στην ετήσια ανασκόπηση στο τέλος του Α’ εξάμηνου και φυσικά μετά το κλείσιμο του Μαϊου!

Ενδιάμεσα  θα υπάρχουν ενημερώσεις κάθε Κυριακή με εβδομαδιαία γραφήματα.

Καλή Συνέχεια! #staysafe!

 

GD Star Rating
loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication