ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 

Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) είναι μια τεχνική κατανομής χρημάτων σε διαφορετικες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων η βιομηχανικών τομέων η μετοχών ίδιας επενδυτικής κατηγορίας. Η Κατανομή “Περιουσιακών στοιχείων” (Asset Allocation) εμπίπτει στη τελευταία κατηγορία. 
Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου

με βάση διάφορους στόχους, καθώς και πολλές διαφορετικές φιλοσοφίες πίσω από αυτούς τους στόχους. Αρκετά συχνά θα δείτε διαφορετικές στρατηγικές που ισχυρίζονται ότι είναι σχεδιασμένες για την ίδια ομάδα ανθρώπων και που ανταγωνίζονται το για τον καλύτερο τίτλο στρατηγικής!. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα μιας φιλοσοφίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με βάση το εύρος ηλικίας του επενδυτή:
Target Asset Allocation (Στόχος Κατανομής Ενεργητικού) (το ποσοστό κάθε κατηγορίας μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με την δυναμική της αγοράς)

Ενδεικτικά:
25 – 45 Ετών:
60 % Αμοιβαία Κεφάλαια (Ανοιχτού & Κλειστού τύπου) // Mutual Funds / ETFs
20 % Μετοχές (Stocks)
20 % Μετρητά (Cash)
45 – 65 Ετών:
30 % Αμοιβαία Κεφάλαια (Ανοιχτού & Κλειστού τύπου) // Mutual Funds / ETFs
60% Μετοχές (Stocks)
10 % Μετρητά (Cash)
65+ Ετών:
10 % Αμοιβαία Κεφάλαια (Ανοιχτού & Κλειστού τύπου) // Mutual Funds / ETFs
75 % Μετοχές (Stocks)
15 % Μετρητά (Cash)
Η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη Στρατηγική, είναι ότι στην αρχή της ζωής των επενδύσεων (προτείνεται περίπου 25 ετών), όταν υπάρχει μικρή διαθέσιμη χρηματοδότηση για κάποιον απαιτείται μια πιο συντηρητική προσέγγιση για να επιτρέψει να συγκεντρωθούν περιουσιακά στοιχεία όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό αφήνει επίσης αρκετά μετρητά για απρόβλεπτες έκτακτες ανάγκες.
Μέχρι τη στιγμή που θα γίνει 45 ετών θα έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να αρχίσει να παίζει την αγορά σκληρά με τα κεφάλαια όμως σε Αμοιβαία και μετρητά να είναι επαρκή για να αντισταθμίσουν απρόβλεπτες αρνητικές καταστάσεις.
Τη στιγμή όμως που θα γίνει 65 ετών (κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης) τα προσδοκώμενα μακροπρόθεσμα οφέλη δεν είναι ρεαλιστικά σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Επομένως ενθαρρύνεται η ενεργή κατοχή μετοχών αντί μετρητών μια και οι μετοχές είναι συνήθως πιο εύκολο να διατηρηθούν από τους κληρονόμους, όταν απαιτηθεί. Μια ακριβώς αντίθετη Στρατηγική θα αναπτυχθεί στο επόμενο σχετικό άρθρο.

Σημ. Στη κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων απαιτείται επιπλέον διασπορά ανάλογα με το Επενδυτικό προφίλ του επενδυτή ( Συντηρητικό, Επιθετικό, Ισορροπημένο, κλπ). Σχετική στρατηγική επίσης θα παρουσιασθεί σε νεώτερο άρθρο.

 

GD Star Rating
loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Clef two-factor authentication