Επικαιροποίηση προσέγγισης EURUSD

EURUSD

Στις 21/09/2012 η προσέγγιση περιγραφόταν από την σχέση:

y = -0,00047172*x + 1,3635 + 0,0287*cos((x-21,6)*π/62,17)
Για x = 1 – 267

Ύστερα από την σημερινή επεξεργασία (τιμές ενός έτους από 02/11/2011 έως 01/11/2012) οι συντελεστές της παραπάνω σχέσης τροποποιούνται ως ακολούθως:

y = -0,00030916*x + 1,33397 + 0,0335*cos((x+6.65)*π/64)
Για x = 1 – 271

Ποιές ομοιότητες-διαφορές παρατηρούμε:

Read more

GD Star Rating
loading...

Euro USD Mid Term View (3 – 8 μήνες)

Ανάλογα με την τελική έκβαση το παρόν άρθρο θα μπορούσε να αποτελέσει την επιβεβαίωση της Τεχνικής Ανάλυσης η να ταυτιστεί με την βιβλιογραφία “Πως να ξεγελάσετε εναν Τεχνικό Αναλυτή!”

Το γράφημα ειναι του συμβολαίου Ευρώ – Δολάρια που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Παραγώγων των ΗΠΑ!! Ένα συμβόλαιο αντιστοιχεί σε θέση 100.000 δολαρίων! Ο μέσος ημερήσιος όγκος των 30 ημερών είναι περίπου στα 1.300.000 συμβόλαια ενώ σε εξάρσεις έχει ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια!

Read more

GD Star Rating
loading...
Clef two-factor authentication